arbeidskrachten. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in vijf delen. Een inleidend deel, een deel met betrekking tot het ter beschikking stellen van flexkrachten, een deel met betrekking tot de uitvoering van werving en selectie opdrachten, een deel met betrekking tot planning en advies en een deel met algemene bepalingen.

Downloads

Algemene voorwaarden USG Professionals

Uitzendonderneming USG Professionals is een onderdeel van RGF Staffing The Netherlands.