Foutief verzoek

De meest voorkomende oorzaak van een foutief verzoek is dat de URL van de website verkeerd is getypt. Zorg er dus eerst voor dat de URL die je hebt ingevoerd correct is.

Als de getypte URL correct is, dan kan het komen vanwege verouderde DNS-records. DNS-cache slaat de locatie (IP-adressen) op van webservers die pagina's bevatten die je onlangs hebt bekeken. Wis je DNS-cache om het probleem op te lossen.

Een andere reden voor dit foutieve verzoek kunnen je browsercookies zijn. Bijvoorbeeld wanneer een gelezen cookie corrupt of te oud is. In een dergelijke situatie is het raadzaam om je browsercookies te wissen.