Project in beeld
2 minuten leestijd

Project in beeld: Aan de slag bij IFF

Mijn naam is Iris den Blanken en woon in Bussum. Ik ben vanaf januari 2019 werkzaam voor USG Finance. In totaal heb ik bij vier verschillende opdrachtgevers gezeten. Ik ben begonnen bij PwC (PricewaterhouseCoopers) als assistent accountant tijdens busy season - de drukste maanden voor auditors. Daarna heb ik een jaar gewerkt op het hoofdkantoor van Lidl: eerst als medewerker crediteurenadministratie, daarna als medewerker team grootboek. In de zomer van 2020 heb ik de debiteurenadministratie op het hoofdkantoor van USG People ondersteund. In september 2020 was ik begonnen bij IFF.

Mijn opdracht
Ik was werkzaam bij IFF (International Flavors and Fragrances). IFF ontwikkelt en produceert smaak- en geurstoffen, welke door de klanten worden verwerkt in bijvoorbeeld frisdranken en luchtverfrissers. Op 1 januari 2021 is IFF gefuseerd met een onderdeel van DuPont: Nutrition & Biosciences, waardoor een verdubbeling van de omzet wordt verwacht.

De werkzaamheden
Bij IFF was ik werkzaam als Global credit assistent en ik rapporteerde aan de Global credit operations leader. In mijn functie hield ik mij bezig met verschillende projecten/processen binnen credit management. De focus lag onder andere op EDI (Electronic Data Interchange) projecten: facturen worden niet meer verstuurd als pdf bestand, maar als e-factuur. Bij deze projecten zijn veel verschillende stakeholders betrokken: commercieel, klantenservice, debiteurenafdeling, IT en de klant. Daarnaast was ik bezig om een nieuw risicomodel samen te stellen, zodat alle klanten ingedeeld kunnen worden in (nieuwe) risicocategorieën. De risicocategorie van een klant bepaalt bijvoorbeeld het maximale bedrag aan openstaande facturen en moment van het blokkeren van een nieuwe order. Voor dit project was ik veel met data bezig: welke data is beschikbaar? Wat vertelt de data? Hoe kunnen we deze data gebruiken? Ook verwerk ik wekelijks de debiteurenfinanciering en kijk ik naar uitbreiding hiervan.

Mijn toegevoegde waarde
De eerste weken bij een nieuwe opdracht ben je voornamelijk kennis aan het maken met het bedrijf en de processen. Ik kan mijn werkzaamheden snel eigen maken, waardoor werkzaamheden ook aan mij toevertrouwd worden. Bij ad hoc werkzaamheden probeer ik altijd de juiste vragen te stellen, zodat ik het individueel kan oppakken. Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s op mij kunnen vertrouwen en bouwen. Daarom hecht ik veel waarde aan het opvolgen van acties/afspraken. Dit komt vooral naar voren bij het organiseren van de EDI projecten.  

Ik heb veel geleerd over projecten leiden die betrekking hebben op verschillende soorten stakeholders. Het is belangrijk om alle stakeholders te informeren en te betrekken bij het project. Elke stakeholder bekijkt het project met een andere blik: wat heeft dit project voor effect op mijn afdeling? Wat levert het op? Wat kost het? Ik heb deze verschillende blikken leren kennen en weet voornamelijk op welke manier ik relevante informatie kan delen.
Daarnaast heb ik geleerd over het bekijken, beoordelen en verwerken van grote datasets. Veel data is beschikbaar over bijvoorbeeld het betalingsgedrag van klanten. Tijdens het bekijken van de data zag ik veel verschillende variabelen. Door te onderzoeken wat deze variabelen betekenen (hoe zijn deze van invloed op het betalingsgedrag?) begrijp ik de data beter.

Mijn ambitie
lk zou mij graag verder willen ontwikkelen in de richting financial accounting/controlling. Het correct vastleggen van financiële data en het inzicht creëren in financiële data spreekt mij het meeste aan binnen finance.

Deel dit artikel