Project in beeld
3 minuten leestijd

Project in beeld: Aan de slag bij Liander

Mijn naam is Nathalie Hendriksen en ik werk nu ruim een jaar bij USG Finance Professionals. Sinds september 2019 woon ik in Wageningen, maar ik ben geboren en getogen in Almelo. Op dit moment ben ik bezig met mijn 2e opdracht bij Liander!

De organisatie

Liander is Netbeheerder en onderdeel van het moederbedrijf Alliander. Alliander werkt aan een toekomstbestendig energienet, bestaande uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.300 medewerkers (6.800 FTE, inclusief inhuur), een netto-omzet van €1,9 miljard en een balanstotaal van €8,8 miljard. Liander beheert en ontwikkelt het energienet in verschillende provincies en heeft de maatschappelijke taak dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven van gas en elektriciteit te voorzien. Momenteel is er sprake van de toename in de vraag naar grootschalige terug levering van elektriciteit: Liander verzwaart het elektriciteitsnet en past innovatieve oplossingen toe om dit te kunnen bewerkstelligen. Met een totaal van 90.391 km lengte van elektriciteitsnetten, 5,7 miljoen aansluitingen en 4,4 miljoen in bedrijf gestelde slimme meters heeft het een groot aandeel in de voortgang van de energietransitie.

Binnen Liander heerst er een informele cultuur, hetgeen zorgt voor een fijne sfeer op de werkvloer, maar ook de drempel voor diverse vraagstukken laag houdt. De uitdaging is met name gelegen in de combinatie van de zogeheten flexibele schil met het vaste team. Vanuit USG wordt er ondersteuning in de werkzaamheden geboden voor het vaste team, waar het voor ons vooral van belang is om hier een juiste balans in te vinden en te behouden. Momenteel is er op de afdeling sprake van een reorganisatie en is nog niet geheel duidelijk hoe de toekomst er voor de afdeling concreet uit gaat zien. Dit heeft grote invloed op het vaste team en is bovenal voor hen een spannende tijd, waardoor het voor ons als externe partij vooral van belang is hier op de juiste manier mee om te gaan.

De werkzaamheden

De functie die ik momenteel bekleed is die van Interim Projectcontroller binnen de Projectadministratie Aanleg van de afdeling Grootverbruik (manager is Teamleider Aanleg). Het doel van de projectadministratie is het verklaren van de verschillen per project in de voorcalculatie t.o.v. de nacalculatie aan de hand van de projectomschrijving en het technisch projectverloop. Daarnaast controleert de projectadministratie of alle geboekte kosten enerzijds terecht zijn en anderzijds goed geboekt zijn en of de projectstructuur juist is gekozen. Alle cases met een nacalculatie-waarde van meer dan €75.000 controleer ik nogmaals op juistheid en volledigheid. Daarnaast verzorg ik diverse kennissessies, help ik mee met de vereenvoudiging van diverse processen en automatiseringsinitiatieven en ben ik verantwoordelijk voor het up to date houden van de interne werkinstructies, zodat de projecten op correcte wijze en conform de nieuwste richtlijnen afgehandeld worden. Tevens ben ik het aanspreekpunt voor complexe vraagstukken binnen de afdeling. Onze afdeling is recentelijk een landelijk team geworden, bestaande uit het vaste team West en het vaste team Oost (totaal circa 10 medewerkers) en een flexibele schil bestaande uit circa 15 tot 20 medewerkers van USG. Doordat elk project anders opgebouwd is en er momenteel veel ontwikkelingen gaande zijn m.b.t. de huidige werkzaamheden, blijven de werkzaamheden elke dag weer nieuw & uitdagend. In ieder geval t/m eind december van dit jaar ben ik vastgelegd voor deze functie. 

Eind december vorig jaar kwam deze functie vrij, omdat mijn voorganger (ook USG-collega) naar een andere opdracht ging. Liander heeft uiteindelijk de vraag bij USG neergelegd om voor een opvolger te zorgen. Na verschillende overleggen zijn ze uiteindelijk bij mij terecht gekomen; op het moment dat mij dit gevraagd werd, was ik nog ‘maar’ ruim drie maanden werkzaam voor Liander als projectadministrateur. Dit maakte het een enorme uitdaging voor mij, omdat met name ervaring een rol speelt om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en je als Projectcontroller wel verantwoordelijk wordt voor de beoordeling van cases met een gemiddelde totaalwaarde van €600.000-€1.000.000 per dag.

Mijn toegevoegde waarde

Met name mijn kritische blik en nauwkeurigheid heeft geleid tot het kunnen bieden van toegevoegde waarde voor de organisatie; zo is er al diverse malen voorkomen dat Liander te veel uit zou betalen richting externe partijen. Ook de andere kant is meermaals gesignaleerd: het zorgdragen voor het binnenhalen van (wettelijke) vergoedingen waar de organisatie recht op had, maar niet ontvangen heeft doordat er zelf niet op geanticipeerd werd.

Wat ik geleerd heb tijdens deze opdracht en meeneem in mijn verdere carrière is de ontwikkeling van het vertrouwen in mijn eigen kennis en kunde én mijn actieve participatie (dúrven spreken) tijdens verschillende vergaderingen.

Momenteel ben ik er nog niet uit in welk vakgebied van Finance ik mij verder zou willen ontwikkelen. Door middel van het opdoen van verschillende ervaringen hoop ik mij te kunnen richten op datgene waar ik echt verder mee wil. Als vervolgopdracht zou ik graag een kijkje willen nemen in de wereld van de zorgverzekeraars.

Deel dit artikel