Finance Academy
4 minuten leestijd

Welke talenten zijn een must voor een goede Financial

In een interview met Executive Finance vertelt mr. drs. Ronald Fikken RA, resourcemanager bij USG Finance Professionals, welke talenten een goede Financial in huis moet hebben. Vanuit zijn rol bij USG Finance kent hij de behoefte van bedrijven en spreekt hij dagelijks met (bijna) afgestudeerde jonge Financials.

Fikken is, zoals hij het zelf zegt, sinds half maart aan huis gekluisterd. “Het is de nieuwe realiteit waar we ons aan hebben aangepast. Dat ritme houden we tot 1 september vol, maar dat komt ook omdat er bij ons ook een verhuizing op stapel staat. Dan is het handiger om thuis te blijven werken. Alhoewel er nu best meer ruimte wordt geboden om naar kantoor te komen, want de werkplekken zijn conform RIVM-richtlijnen ingericht. Maar de hoofdlijn is thuiswerken.” Fikken spreekt veel financieel professionals die interim op een opdracht zitten nu via online vergadertools, waar dit eerder veelal face to face was. “Opdrachtgevers werken thuis, dus onze professionals ook. We hebben een brede groep van tachtig finance professionals. Bij de één is de thuissituatie zo dat het thuiswerken gemakkelijker gaat dan bij de ander. Als resourcemanager spreek ik ze allemaal, ook om coaching en begeleiding te bieden en de vinger aan de pols te houden.”

Alweer de eerste beweging

Dat contact houden is net even iets anders dan ‘normaal’. “Het is lastiger om het non-verbale aspect in te schatten. Maar over het algemeen merk ik dat financials me weten te vinden en ik hen.” Fikken merkt dat de arbeidsmarkt voor financials nog onverminderd krap is. “Corona gooit wellicht iets roet in het eten, maar ik zie het meer als een pas op de plaats. Bedrijven durfden in maart helemaal niemand aan te nemen. Nu zie je alweer de eerste bewegingen, ook bij partijen die nu hun slag slaan om kandidaten te binden. In maart ging de paniek alle kanten op. Aanvragen werden ingetrokken, budgetten op nul gezet. Prioriteit lag bij het helpen van opdrachtgevers in deze lastige periode, maar ook bij het behouden en eventueel het verlengen van opdrachten. Dat waren soms lastige situaties. Die schokgolf is wel voorbij. Je ziet zo langzamerhand beweging komen: nieuwe kansen doen zich voor en nieuwe aanvragen komen weer binnen. Richting de zomer komt er naar verwachting weer meer bewegingsvrijheid.”

Finance niet direct geraakt

Die schokgolf was kunstmatig, stelt Fikken. “Economisch ging het gewoon goed tot corona. De primaire reactie van bedrijven was om op de rem te trappen. Maar zo langzamerhand durven opdrachtgevers weer meer beleid te maken en vooruit te kijken. Finance is ook niet direct geraakt, zoals dat bijvoorbeeld wel met de horeca of het toerisme gebeurde. De crisis is binnen finance minder heftig, terwijl er wel een onderstroom aan vraag naar financials aanwezig was. Ik verwacht dat die onderstroom vrij snel kan herstellen. Ook als straks de focus bij bedrijven niet meer op de korte, maar op de lange termijn komt te liggen.”

Ogen zijn geopend

Pure winst is volgens de resourcemanager dat bij mensen de ogen zijn geopend voor wat betreft thuiswerken. “Het geeft toch een andere mindset omdat je moet kijken wat er wel in plaats van niet mogelijk is. Ik hoop dat we de ervaring van flexibel werken meenemen als we weer terug naar kantoor gaan. Ik merkte voor de coronacrisis toch altijd wat koudwatervrees voor thuiswerken. Dat mag wat mij betreft wel tot het verleden behoren.”

Uitdagende opdrachten geven

USG Finance Professionals trekt veel net afgestudeerde financials aan. “Om die te kunnen binden en boeien, zijn we veel met onze opdrachtgevers in gesprek om hen uitdagende opdrachten te kunnen geven. De nieuwkomers zijn vaak wars van traditioneel fulltime werken en willen ook niet per se negen tot vijf aanhouden. Integendeel. Ze vragen soms eerder om ruimte, bijvoorbeeld om flexibel te kunnen werken of om een aantal maanden te kunnen reizen. Zij beseffen dat er meer is dan alleen werk. Dat moet je als werkgever, ook als je CFO bent, kunnen accepteren. Laat je er in elk geval niet door afschrikken. Het is een andere insteek dan waar ik mee de arbeidsmarkt ben opgekomen. Het was eerst buffelen in de accountancy, zeker rondom de controleperiodes. Het was meters maken. Het zoet zou later wel komen. De insteek van de financials die nu afstuderen is heel anders. Maar de flexibiliteit die zij willen, brengt écht vernieuwing met zich mee en voegt veel toe. Dat willen we samen met onze opdrachtgevers graag faciliteren.”

IT-affiniteit een absolute voorwaarde

IT-vaardigheden maken een integraal deel uit van het financewerk, stelt Fikken. “Waar eerder IT-affiniteit een pré was, is het nu een absolute voorwaarde. Het maakt een vast deel uit van de skillset. En dan heb ik het niet over Excel, maar ook het ontsluiten van de technische kant van data. Je moet als financial wat vinden van de kwaliteit van data, conclusies op basis van de data kunnen trekken, jouw bevindingen kunnen overbrengen op de business en de taal van zowel IT als de business kunnen spreken. In feite spreek je dan dus drie talen: vanuit IT, vanuit de business en vanuit finance. Afgestudeerden die wij spreken zitten juist aan die IT-kant. Ze vinden het ‘hot’ om te werken met rapportagetooling en business intelligence. Ze snappen hoe de data tot stand komt en zijn als het ware online geboren. In onze USG Finance Academy heeft dit dan ook een zeer prominente plek.”

Welk vervolg past?

Fikken spreekt veel financials die in de eindfase van hun studie zitten. “Vaak weten ze dan nog niet helemaal welke kant ze in finance op willen. Ze beginnen zich te oriënteren. Het mooie is dat wij in dat proces een mooie rol kunnen vervullen door hen in allerlei keukens te laten kijken. Ze hoeven zichzelf zo nog niet vast te zetten in een functie. Je kunt op die manier als interimmer meerdere functies bekleden, waardoor je breed geschoold raakt. En dat ook nog eens in je eigen tempo. Want je bepaalt zelf waar je kracht ligt. De opdrachtgever en wijzelf geven daar feedback over. Aan de hand daarvan kijken we ook welke vervolgopdracht past bij de persoon, zodat we diegene in zijn kracht zetten.”

Flexibele financials

Dat kan zijn bij een zeer flexibele organisatie, maar ook bij een organisatie met een wat ouder businessmodel. Fikken: “Waar dan de jongere financials een beweging moeten inzetten en daarbij gesteund worden door senior financials. Dat kan een bewuste tactiek zijn. Ik zie dat bedrijven nu volop de focus op liquiditeit leggen. Dat brengt een andere kijk op de bedrijfsvoering met zich mee. Maar tijdens een crisis ontstaan ook weer nieuwe kansen waar je flexibel en wendbaar op moet inspelen. Als interim organisatie zijn we flexibel en hebben we flexibele financials in dienst. Kortom, ik kijk positief tegen het verdere economische verloop van de crisis aan. De onderstroom van de vraag naar financials wordt weer mainstream. Belangrijk is wel dat we met z’n allen vóóruit durven kijken. Organisaties, medewerkers, directies en aandeelhouders. De korte termijn is nu absoluut financieel urgent, maar daar moeten we niet langer in blijven hangen dan nodig is. Ondernemerschap is juist nu óók op naar de lange termijn, die rooskleuriger is.”

Deel dit artikel