Vanuit onze financiële achtergrond en expertise zijn wij analytisch sterk, waardoor wij complexe data en IT gerelateerde vraagstukken snel doorzien en aanpakken. Dit doen wij door gebruik te maken van meerdere bronnen, deze te combineren en dit om te zetten tot heldere managementinformatie. We helpen organisaties aan gewenste inzichten, zonder dat de hele IT en ERP-omgeving direct hierop aangepast dienen te worden. Onze opdrachtgevers zijn hierdoor beter en sneller in staat de organisatie op de juiste wijze te besturen.

Onze oplossingen

  • Opstellen van de juiste KPI’s.
  • In kaart brengen van de gewenste ondersteunende informatie.
  • Analyseren en meten van datakwaliteit.
  • Bouwen van dashboards en managementrapportages.
  • “One single version of the truth”: Altijd de mogelijkheid tot een drill down tot de brongegevens.
  • Verkorten van doorlooptijden in maandcycli door toepassing van Business Intelligence.
Neem contact op

Focus op blijvend resultaat

Onze ondersteuning is vaak tijdelijk, maar de resultaten zijn blijvend. U kunt rekenen op een doeltreffende aanpak, gericht op uw specifieke situatie waarbij een sustainable oplossing centraal staat.

Wat ons onderscheidt

  • USG Finance beschikt over eigen BI-specialisten die gezamenlijk met onze datagerichte financiële specialisten projecten aanvliegen.
  • Vanuit deze financieel analytisch blik in combinatie met een datagerichte houding overbruggen wij de kloof tussen Finance en IT bij onze opdrachtgevers.
  • Wij pakken problemen direct, snel en pragmatisch op en bieden vanuit die houding duurzame en praktische oplossingen. Onze persoonlijke benadering en inhoudelijke aanpak vormen de basis voor lange termijn relaties, zowel met professionals als met opdrachtgevers.

Wilt u in contact komen?

Angelique van Pelt
Accountmanager